מהי רשות הפטנטים ואיך מתנהלים מולה

תפקידה העיקרי של רשות הפטנטים היא לאפשר את ההגנה המשפטית בישראל על קניין שהוא רוחני ותעשייתי, באמצעות הליך של רישום פטנטים, רישום מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור. מתן זכות על הפטנט מותנה אך ורק בבחינת הבקשה לרישום, הבחינה נועדה להבטיח כי ההגנה הבלעדית שהרישום מקנה תוענק למבקש, זאת מבלי לפגוע בזכויות החוקיות של אנשים אחרים.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הוא האדם המוסמך לנהל  את כל ההליכים המשפטיים בענייני ערעורים על החלטות הבוחנים, על התנגדויות שישנן על הרישום ובקשות לביטול זכויות. כמו כן, מספקת הרשות את מלוא המידע וההדרכה לקהל בכל הנושא של המצאת פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, כמו כן היא מעבירה מידע על אודות שלל תפקידיה ומטרותיה של רשות הפטנטים. למידע נוסף על עורך פטנטים ואיך מוצאים עורך פטנטים מומלץ.

מחלקת PCT

מחלקת PCT היא מחלקה נוספת ברשות הפטנטים ואצלה מתקבלות בקשות בין-לאומיות לרישום של פטנטים, והן מטופלות על פי אמנת PCT.

נציגי הלשכה משתתפים אף הם בישיבות הוועדות שעוסקות בענייני החקיקה והנהלים שבנושא הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.

רשימת המחלקות שברשות הפטנטים:

  • מחלקת הפטנטים
  • מחלקת המדגמים
  • מחלקת סימני המסחר
  • מחלקת PCT
  • לצד כל אלו פועלת המחלקה המשפטית שהיא משותפת לכל הרשות.

איך מגישים פטנטים ברשות הפטנטים?

כאשר בן אדם ממציא פטנט כלשהו הוא מוזמן לגשת אל מחלקת הפטנטים של הרשות שם מוגשות בקשות לפטנטים שונים מכל רחבי העולם. כל בקשה מופנית על פי תחום ההמצאה אשר אליו היא משתייכת ושם היא עתידה להיבחן על ידי בוחן מיוחד שהוא מהנדס או אקדמאי והוא מתמחה באותו התחום אשר בו עוסק הפטנט. אם הבקשה עונה על כל דרישות החוק, היא תזכה להירשם כפטנט.

זכויות הקניין הרוחני

דיני הקניין הרוחני נועדו במקורן להמריץ יצירתיות, מחקר והעשרה חברתית וזאת תוך שמירה על האיזון בין הענקה של זכויות בלעדיות לממציאים וליוצרים לבין אינטרסים חברתיים, משפטיים וכלכליים שונים.

זכויות הקניין הרוחני כוללות את הזכויות הבאות:

  • פטנטים – הגנה על המצאות של מוצרים או תהליכים טכנולוגיים.
  • סימני מסחר – הגנה על מילים, סימנים דמויות או צלילים (ובמדינות רבות גם ריחות) שמצביעים על מקור של טובין או שירותים.
  • מדגמים – הגנה על העיצוב של המוצר.
  • זכויות יוצרים – הגנה על יצירות מוסיקליות ואומנותיות ספרותיות, ודרמטיות.
  • הגנה מפני תחרות בלתי הוגנת.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)